91 578 88 68     |       73-110 Stargard ul. Letnia 26

Z Kancelarii

Strona główna/Z Kancelarii

Kasy rejestracyjne od 1 lipca dla kolejnych branż

Po raz kolejny przypominamy, ze z dniem 1 lipca 2021  obowiązek posiadania kasy online zostaje rozszerzony dla kolejnych branż i dotyczy:   kosmetyczek, fryzjerów, lekarzy, lekarzy stomatologów, prawników, budowlańców, siłowni oraz klubów fitness.   Bardzo prosimy  o kontakt z dostawcami kas fiskalnych i zakupu nowych urządzeń którzy poza ich sprzedażą dokonają instalacji nowych kas i

17 maja 2021|Kategoria: Z Kancelarii|

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Poniżej przedstawiamy informację o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w skrócie PPK oraz oświadczenie pracownika o wypisaniu się z PPK  oraz informacje czym sa PPK . Bardzo proszę o  szczegółowym zapoznaniu się z procedurą wprowadzania PPK , gdyż kary za brak wprowadzenia PPK są bardzo dotkliwe a każdy pracodawca oraz zatrudniający  na umowę zlecenia  musi  wprowadzić

10 września 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Zmiana stawek VAT od 01 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Proszę o  naniesienie  zmian odnośnie  stawek VAT  na kasach fiskalnych oraz w systemach informatycznych służących do  wystawiania  faktur  VAT  tak aby  już od 01 lipca stosować nowe stawki  VAT . Obniżona zostanie stawka VAT na niektóre artykuły dla małych dzieci, pieczywo i owoce

23 czerwca 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Pożyczka z Urzędu Pracy

Poniżej mają Państwo do pobrania wniosek o pożyczkę do Powiatowego  Urzędu  Pracy w kwocie   5 000 zł . WNIOSEK Wnioski  składać mogą firmy  zatrudniające pracowników na podstawie umowy  o prace  wg stanu  na 29 luty 2020 roku  ,miej niż 10 ubezpieczonych  . Po  okresie 3 miesięcy  pożyczki te mogą być umarzane na wniosek  / warunek

7 kwietnia 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Wnioski do ZUS umowy zlecenia

Wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z możliwością uzyskania  dofinansowania  ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku  dal osób wykonujących - umowy  zlecenia Wniosek Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów

2 kwietnia 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Wnioski do ZUS koronawirus

Poniżej wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z umorzeniem składek na ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku . Wniosek   Wniosek jest jeden dla wszystkich kwalifikujących się a więc: 1/ osób opłacających składki  sami za siebie / nie zatrudniają pracowników i nie maja umów zlecenia/ 2/ płatników składek za osoby ubezpieczone

2 kwietnia 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Zasiłki opiekuńcze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r. W związku ze zmianą przepisów został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają. Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

26 marca 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Koronawirus – dokumenty dostarczane do biura

Szanowni Klienci, W związku z koniecznością dezynfekcji termicznej dokumentów otrzymywanych od Państwa bardzo prosimy aby faktury wydrukowane na papierach termoczułych (np. za paliwo, Lidl, paragony z NIP ale także raporty kas fiskalnych itp.) dostarczali Państwo w osobnej koszulce foliowej ( lub kopiowali je i dostarczali nam kopie ).

26 marca 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

Wniosek o odroczenie terminu płatności ZUS /nowy/

W załączeniu przesyłamy  nowy  uproszczony  wzór wniosku  o  odroczenie terminu  płatności  składek na ubezpieczenie  społeczne , fundusz pracy i  ubezpieczenie  zdrowotne  za miesiące  luty ,marzec ,kwiecień 2020 roku . WNIOSEK Możliwe jest  odroczenie  terminu  płatności  o 3 miesiące składek na ubezpieczenia  społeczne. Wniosek należny  wypełnić i  czytelnie  podpiąć imieniem i  nazwiskiem . Można go dostarczyć

25 marca 2020|Kategoria: Z Kancelarii|

ZUS w przypadku opieki nad dziećmi /koronawirus/

I N F O R M A C J A W sprawie składania OŚWIADCZEŃ  o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku  do 8 LAT W załączeniu przesyłamy  druki  ZAS 36 oraz Z 15 do  wypełnienia i  przesłania  do  Kancelarii  w przypadku  sprawowania  opieki  nad dzieckiem do  lat 8 . Zasiłek należy  się osobie sprawującej opiekę

13 marca 2020|Kategoria: Z Kancelarii|