OFERTA Kancelarii Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Nasza oferuje Państwu usługi na podstawie  zawartych umów jak tez jako jednorazowe czynności w zakresie:

 

Doradztwo Podatkowe:

Rozpoczęcie działalności  gospodarczej :

 • Wszystkie czynności z tym związane aż po uzyskanie pełnej rejestracji zarówno w CEIDG , Krajowym Rejestrze Sądowym  , Urzędzie Statystycznym , Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej :

 •     formy opodatkowania  w podatku  dochodowym
 •     rodzaju  prowadzonych ksiąg i ewidencji
 •     wybór opodatkowania podatkiem VAT lub też wybór zwolnienia

  

Usługi rachunkowe w zakresie prowadzenia:

 • Ksiąg rachunkowych ,
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,
 • Ewidencji ryczałtu od przychodów    ewidencjonowanych i karty podatkowej
 •  Rozliczanie Podatku VAT

 

Sprawy Kadrowo-płacowe

 • Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Reprezentacja przed Organami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Zastępstwo przed ZUS oraz przy Kontrolach w zakresie ubezpieczeń społecznych
 •  Realizacja sprawozdawczości do Urzędu  Statystycznego

 

Przekształcenia:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego zarówno osobowych jak i handlowych od założenie w Sadzie wydział Krajowego Rejestru Sadowego po rejestracje w Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym
 • Dokonywanie przekształceń osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego / spółka z oo /
 • Dokonywanie  przekształceń spółek osobowych w spółki prawa handlowego ,
 • Dokonywanie przekształceń spółek prawa handlowego kapitałowych w spółki osobowe Wszystkie przekształcenia na podstawie art. 55 Kodeksu Spółek Handlowych
 • Sporządzamy Plany Przekształcenia , Sprawozdania finansowe dla potrzeb związanych z przekształceniami

 

Kancelaria Nasza współpracuje z Kancelarią Notarialną oraz z Biegłym Rewidentem będącym wpisanym na listę sądowa Biegłych Rewidentów.

Koordynujemy sprawy związane z przekształceniem od podjęcia decyzji aż do wpisu w KRS po przekształceniu .