Poniżej przedstawiamy informację o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w skrócie PPK oraz oświadczenie pracownika o wypisaniu się z PPK  oraz informacje czym sa PPK .

Bardzo proszę o  szczegółowym zapoznaniu się z procedurą wprowadzania PPK , gdyż kary za brak wprowadzenia PPK są bardzo dotkliwe a każdy pracodawca oraz zatrudniający  na umowę zlecenia  musi  wprowadzić PPK .

PPK nie dotyczą osób tzw samozatrudnionych  nie zatrudniających pracowników , świadczacych usługi  z regóły  dla jednego lub kilku kontrahentów .

W przypadku pytań służymy  pomocą