91 578 88 68     |       73-110 Stargard ul. Letnia 26

Aktualności

Strona główna/Aktualności
1009-2020

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

10 września 2020|Z Kancelarii|

Poniżej przedstawiamy informację o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w skrócie PPK oraz oświadczenie pracownika o wypisaniu się z PPK  oraz informacje czym sa PPK . Bardzo proszę o  szczegółowym zapoznaniu się z procedurą wprowadzania PPK , gdyż kary za brak wprowadzenia PPK są bardzo

2306-2020

Zmiana stawek VAT od 01 lipca 2020 r.

23 czerwca 2020|Z Kancelarii|

Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Proszę o  naniesienie  zmian odnośnie  stawek VAT  na kasach fiskalnych oraz w systemach informatycznych służących do  wystawiania  faktur  VAT  tak aby  już od 01 lipca stosować nowe stawki  VAT . Obniżona zostanie

704-2020

Pożyczka z Urzędu Pracy

7 kwietnia 2020|Z Kancelarii|

Poniżej mają Państwo do pobrania wniosek o pożyczkę do Powiatowego  Urzędu  Pracy w kwocie   5 000 zł . WNIOSEK Wnioski  składać mogą firmy  zatrudniające pracowników na podstawie umowy  o prace  wg stanu  na 29 luty 2020 roku  ,miej niż 10 ubezpieczonych  . Po  okresie

204-2020

Wnioski do ZUS umowy zlecenia

2 kwietnia 2020|Z Kancelarii|

Wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z możliwością uzyskania  dofinansowania  ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku  dal osób wykonujących - umowy  zlecenia Wniosek Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego

204-2020

Wnioski do ZUS koronawirus

2 kwietnia 2020|Z Kancelarii|

Poniżej wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z umorzeniem składek na ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku . Wniosek   Wniosek jest jeden dla wszystkich kwalifikujących się a więc: 1/ osób opłacających składki  sami za siebie / nie zatrudniają pracowników

2603-2020

Zasiłki opiekuńcze

26 marca 2020|Z Kancelarii|

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r. W związku ze zmianą przepisów został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają. Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą