Działalność Kancelarii Podatkowej trwa nieprzerwanie od 01 maja 1996 roku.

Firma prowadzona  jest przez doświadczonego doradcę podatkowego – Janusza Stańko, który posiada ponad 25-letnie doświadczenie w tym zakresie. Wiedza ta potwierdzona jest zdanym egzaminem w Ministerstwie Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – nr zezwolenia 511/96 oraz wpisem na listę Doradców Podatkowych nr 05477, prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych w Warszawie.
Doradca Podatkowy Janusz Stańko, oprócz ukończonych studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte podczas wieloletniej pracy w Urzędzie Skarbowym w Stargardzie Szczecińskim. Podstawą wiedzy jest również ponad 25-letnia praktyka w prowadzeniu Kancelarii Podatkowej.

Od początku prowadzonej przez Nas działalności szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez Nas usług. Z większością Naszych klientów współpracujemy od początku istnienia firmy do chwili obecnej.
Tworzymy 12 osobowy zespół pracowników kancelarii , które cechują się dużym doświadczeniem oraz wiedzą niezbędną do służenia Państwu.
Posiadamy jako zespół oraz jako pojedynczy członkowie zespołu  odpowiednie kwalifikacje w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, a także w sprawach związanych z płacami i kadrami.

 

Ponadto dysponujemy  bogata wiedza w zakresie :

 • zakładanie spółek prawa handlowego zarówno osobowych jak i handlowych od założenie w Sadzie wydział Krajowego Rejestru Sadowego po rejestracje w Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym
 • dokonywanie przekształceń osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółę prawa handlowego / spóła z oo /
 • dokonywanie  przekształceń spółek osobowych w spółki prawa handlowego ,
 • dokonywanie przekształceń spółek prawa handlowego kapitałowych w spółki osobowe
 • sporządzamy Plany Przekształcenia , sprawozdania finansowe dla potrzeb związanych z przekształceniami

 

Wysoką jakość świadczonych usług zapewniają możliwości, jakie stwarza Kancelaria – stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.

Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Naszych klientów, Kancelaria ubezpieczona jest w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GENERALI w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jak i karno-skarbowej od zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością na podstawie umowy generalnej zawartej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Warszawie .

 

Nasze atuty to:

 • Bogate doświadczenie;
 • Fachowość;
 • Rzetelność wykonywanej pracy;
 • Terminowość składanych deklaracji i dokonywanych rozliczeń;
 • Tajemnica dotycząca informacji o klientach Kancelarii;
 • Atrakcyjne ceny za świadczone usługi – w cenie zawarta jest wszelka pomoc z zakresu działalności Kancelarii;

 

Posiadany sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie w zakresie rachunkowości ,podatków, ubezpieczeń społecznych
Własna siec informatyczna oraz fachowy nadzór nad nią wykonywany przez jednego z naszych członków zespołu o doskonałym doświadczeniu informatycznym .

Reprezentowanie klientów w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym, Urzędzie Statystycznym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla Doradcy Podatkowego Janusza Stańko .