Poniżej wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z umorzeniem składek na ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku .

 

Wniosek jest jeden dla wszystkich kwalifikujących się a więc:

1/ osób opłacających składki  sami za siebie / nie zatrudniają pracowników i nie maja umów zlecenia/

2/ płatników składek za osoby ubezpieczone / mniej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – pracownicy , zleceniobiorcy i prowadzący działalność wg stanu na 29 luty 2020  /

Prosimy o  wypełnienie  wniosków w możliwe jak największym stopniu , czytelne ich podpisanie i dostarczenie oryginałów do Kancelarii .

My uzupełnimy brakujące dane i przekażemy  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .