I N F O R M A C J A

W sprawie składania OŚWIADCZEŃ  o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku  do 8 LAT

W załączeniu przesyłamy  druki  ZAS 36 oraz Z 15 do  wypełnienia i  przesłania  do  Kancelarii  w przypadku  sprawowania  opieki  nad dzieckiem do  lat 8 .

Zasiłek należy  się osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 8 / pracownik , prowadzący  działalność gospodarczą / . Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu  chorobowemu i terminowe opłacanie  składek na ZUS .
Wypełnia  oświadczenia  osoba sprawująca  opiekę  nad dzieckiem do 8 lat , podpisuje czytelnie / imieniem i nazwiskiem / druk  ZAS -36 i  druk Z-15A .

Dokumenty w oryginale proszę przekazać niezwłocznie  do Kancelarii  / za pośrednictwem Poczty  lub osobiście /

W przypadku  pytań proszę o kontakt  droga telefoniczną  lub mailową