Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO?

 • Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy i podlegasz w całości lub częściowo pod niżej wymienione zakresy działalności powinieneś zarejestrować się do Rejestru-BDO:

 

Sklep spożywczy:

 1. Jednostka handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
 2. i/lub wytwórca odpadów:
 • karton, papier, folia (jeżeli ich przekazanie jest dokumentowane Kartą Przekazania Odpadów)
 • Przeterminowane produkty
 • Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą przekazania odpadów)
 • Żarówki/świetlówki

Apteka:

 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach (jeśli dokonuje przepakowania medykamentów zapakowanych przez producenta lub produkuje własne leki)
 2. Jednostka handlu detalicznego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową
 3. Wytwórca odpadów:
 • Przeterminowane leki (powstałe w aptece, a nie zebrane od klientów*)
 • Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą Przekazania Odpadów)
 • Żarówki/świetlówki

*zbieranie przeterminowanych leków od klientów to nieprofesjonalne zbieranie odpadów i jest zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Warsztaty samochodowe:

 1. Wytwórca odpadów:
 • Zużyte części pojazdów
 • Smary, oleje
 • Opony
 • Sorbenty, ścierki do wycierania np. smarów, płynów silnikowych, ubrania ochronne
 • Opakowania po produktach typu: lakiery, farby, smary, oleje, innych płynów mogących zawierać substancje niebezpieczne
 • Akumulatory
 • Opakowania po częściach zamiennych, dostawach
 • Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą przekazania odpadów)
 • Żarówki/świetlówki
 • Zużyty sprzęt elektroniczny
 1. Podmiot pośredniczący – akumulatory, w przypadku gdy dodatkowo prowadzi sprzedaż akumulatorów.
 2. Sprzedawca odpadów- jeżeli nabywa, a następnie zbywa te odpady
 • opony, zużyte części pojazdów, zużyty sprzęt elektroniczny
 1. Jednostka handlu detalicznego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową

 

 Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/