Kolejna ważna  zmiana od 01 stycznia 2020 roku .

Z dniem 01 stycznia  2020 roku  ulga zmianie sposób opłacana podatków do budżetu  państwa .

Dotyczy to :

– podatku  dochodowego od osób fizycznych  : karta podatkowa , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , podatek dochodowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą PIT 5, PIT 5L

– podatku od towarów i usług VAT

– podatku dochodowego od osób prawnych CIT

-opłaty  skarbowej ,podatku od czynności cywilnoprawnych/PCC/ , akcyzy , mandatów grzywien

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić w dwojaki sposób:

–  za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów znajdującego się pod adresemhttps://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Działa on 24/7, więc możliwe jest jego wygenerowanie w każdej chwili, z każdego urządzenia z dostępem do internetu .

Wyróżnić należy, że aby wygenerować numer (w przypadku sposobu 1) lub uzyskać go z US (w przypadku sposobu 2), należy wskazać:    numer PESEL – osoba fizyczna,  NIP – organizacja.    Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Rachunek wygenerowany na stronie MF można wydrukować.

– w każdym Urzędzie Skarbowym

Wszystkie wpłaty  należności  podatkowych / z wyjątkiem wpłat  podatków lokalnych np podatek od nieruchomości , podatku od środków transportu /  dokonywane od dni a 01 stycznia 2020 roku  włącznie muszą być dokonywane na  nowe mikrorachunki ./ pomimo ze dotycza podatków za  2019 rok/

Dlatego też trzeba się do tego przygotować i  wygenerować swoje nowe mikrorachunki podatkowe .

W przypadku  prowadzenia działalności w formie spółek cywilnych , jawnych , spółek z oo,komandytowych należy  wygenerować osobne rachunki  dla spółki w zakresie podatku VAT , PIT dotyczące płatnika podatku  za pracowników  oraz osobno  rachunki  dla wspólników spółek cywilnych , jawnych ,komandytowych w zakresie podatku  PIT  wspólników/ osób fizycznych/ .

Przy  generowaniu  rachunków proszę zawsze korzystać ze strony  Ministerstwa Finansów GOV.Pl  i sprawdzić koniecznie  czy  numer rachunku zawiera w końcówce numer  NIP  spółki / jeśli  dotyczy  spółki / lub osoby  fizycznej /jesli  dotyczy  tej  osoby. /

Wpłat podatku  dokonujemy  jako  zwykły przelew ze wskazaniem tak jak  dotychczas jakiego podatku , jakiego okresu  dotyczy i  kwoty podatku  .

Podatnik posiadający zaległości podatkowe nie będzie miał możliwości płacenia bieżących podatków, ponieważ zawsze wpłata będzie zaliczona na poczet najdłużej zalegającego podatku.

Rachunek ten będzie działał tak jak dotychczasowy  rachunek  do  wpłat ZUS . Nie będzie można w tym rachunku  zobaczyć jego  historii .

Od 01 listopada 2019 roku przy dokonywaniu zapłaty  składek na Ubezpieczenia Społeczne , podatków dochodowych PIT , CIT podatku VAT  w pierwszej  kolejności pobierane są środki  znajdujące się na rachunku  wydzielonym VAT a reszta  kwoty / jeśli  zabraknie/ dobierana jest z rachunku  podstawowego .

Proszę ponownie o sprawdzenie na „BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT/ swoich danych publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy  znajduje się tam nasz rachunek związany z działalnością gospodarcza / nie rachunek prywatny / . W przypadku  barku tego  rachunku proszę o informację .

Od 01 stycznia 2020 roku wpłata za fakturę przekraczającą 15 000 zł na inny  rachunek bankowy  niż rachunek znajdujący się na BIAŁEJ LIŚCIE /pomiędzy czynnymi podatnikami podatku  VAT/ będzie skutkowała brakiem możliwości  uwzględnienia takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu i solidarna odpowiedzialnością nabywcy z wystawca faktury za niezapłacony  podatek VAT . Dotyczy to  również zapłaty zobowiązania  na rachunek nie związany z działalnością gospodarczą.