1. Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 listopada 2019 odwrotne obciążenie ”oo” zostało zlikwidowane a Państwa faktury sprzedaży na kwotę 15.000 zł brutto lub więcej na towary i usługi objęte wcześniej obowiązkowym oo muszą zawierać napis „mechanizm podzielonej płatności” MPP (pod rygorem sankcji skarbowej)

Nowa deklaracja VAT-7 zawiera pole, w którym musimy poinformować Urząd Skarbowy czy wystawione zostały faktury objęte obowiązkowym MPP.
W związku z powyższym prosimy Państwa o comiesięczny rejestr/wykaz wystawionych faktur z obowiązkowym MPP.
Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tylko i wyłącznie o obowiązkowym MPP, każda faktura może zostać opłacona w tym mechanizmie i wielu wystawców umieszcza na wszystkich swoich fakturach informację o MPP, obowiązek dotyczy jednak tylko faktur o wartości 15.000zł brutto lub więcej i na towary / usługi objęte wcześniej oo.

2. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie faktury na kwotę 15.000 brutto lub więcej muszą zostać opłacone na rachunek widniejący na tzw. białej liście podatników. Za opłacenie faktury na inny rachunek grozi sankcja podatkowa oraz jeśli fakt ten nie był zgłoszony do US – faktury nie wolno zaliczyć do kosztów podatkowych. W związku z tym prosimy bezwzględnie o:

a. Jeśli faktura została opłacona – prosimy o podłączenie do faktury kopii potwierdzenia przelewu lub oświadczenia, że faktura została opłacona na rachunek wskazany na białej liście
b. Jeśli faktura nie została opłacona – do faktury proszę dołączyć oświadczenie o sprawdzeniu rachunku wystawcy faktury na białej liście i zobligowaniu się do zapłaty na ten rachunek

Brak powyższych adnotacji lub załączenia potwierdzenia przelewu spowoduje, że faktury będą ujmowane do kosztów i podatku VAT dopiero po ich uzupełnieniu o tę adnotację lub dołączenie potw. przelewu. Ponadto spowoduje to u Państwa dodatkowe koszty za usługi księgowe związane ze sprawdzaniem faktur, przesyłaniem ich do Państwa i ponownym księgowaniu.

Prosimy zwrócić uwagę, że obowiązki z punktu 1 i 2 po 1 stycznia 2020 mogą wystąpić łącznie.
Np. faktura na 15.000 zł brutto lub więcej na towary objęte wcześniej oo będzie nie tylko musiała być opłacona na rachunek widniejący na białej liście ale dodatkowo w obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.