Poniżej informacja o konieczności rejestracji w bazie BDO, wielu z państwa ten proces prawdopodobnie dotyczy.
Prosimy się tym tematem zainteresować.
Informujemy jednocześnie, że nasza Kancelaria nie prowadzi doradztwa w tym zakresie, prosimy z pytaniami zwracać się do specjalistów z tego zakresu.

 

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

·         sklepy spożywcze,

·         sklepy wielkopowierzchniowe,

·         firmy budowlane, remontowe,

·         gabinety lekarskie,

·         gabinety stomatologiczne,

·         gabinety kosmetyczne,

·         zakłady fryzjerskie,

·         producenci baterii i akumulatorów,

·         producenci pojazdów,

·         producenci opakowań,

·         producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

·         importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

·         rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

·         warsztaty samochodowe,

·         warsztaty rzemieślnicze,

·         zakłady produkcyjne,

·         prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO?

·         Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy i podlegasz w całości lub częściowo pod niżej wymienione zakresy działalności powinieneś zarejestrować się do Rejestru-BDO:

Sklep spożywczy:

1.       Jednostka handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

2.       i/lub wytwórca odpadów:

·         karton, papier, folia (jeżeli ich przekazanie jest dokumentowane Kartą Przekazania Odpadów)

·         Przeterminowane produkty

·         Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą przekazania odpadów)

·         Żarówki/świetlówki

Apteka:

1.       Wprowadzający produkty w opakowaniach (jeśli dokonuje przepakowania medykamentów zapakowanych przez producenta lub produkuje własne leki)

2.       Jednostka handlu detalicznego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową

3.       Wytwórca odpadów:

·         Przeterminowane leki (powstałe w aptece, a nie zebrane od klientów*)

·         Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą Przekazania Odpadów)

·         Żarówki/świetlówki

*zbieranie przeterminowanych leków od klientów to nieprofesjonalne zbieranie odpadów i jest zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Warsztaty samochodowe:

1.       Wytwórca odpadów:

·         Zużyte części pojazdów

·         Smary, oleje

·         Opony

·         Sorbenty, ścierki do wycierania np. smarów, płynów silnikowych, ubrania ochronne

·         Opakowania po produktach typu: lakiery, farby, smary, oleje, innych płynów mogących zawierać substancje niebezpieczne

·         Akumulatory

·         Opakowania po częściach zamiennych, dostawach

·         Drukarka na terenie sklepu: Tusze/tonery (jeżeli ich przekazanie dokumentowane jest Kartą przekazania odpadów)

·         Żarówki/świetlówki

·         Zużyty sprzęt elektroniczny

2.       Podmiot pośredniczący – akumulatory, w przypadku gdy dodatkowo prowadzi sprzedaż akumulatorów.

3.       Sprzedawca odpadów- jeżeli nabywa, a następnie zbywa te odpady

·         opony, zużyte części pojazdów, zużyty sprzęt elektroniczny

4.       Jednostka handlu detalicznego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową

 Źródło:

https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/