W załączeniu przesyłamy  nowy  uproszczony  wzór wniosku  o  odroczenie terminu  płatności  składek na ubezpieczenie  społeczne , fundusz pracy i  ubezpieczenie  zdrowotne  za miesiące  luty ,marzec ,kwiecień 2020 roku .

Możliwe jest  odroczenie  terminu  płatności  o 3 miesiące składek na ubezpieczenia  społeczne.

Wniosek należny  wypełnić i  czytelnie  podpiąć imieniem i  nazwiskiem .

Można go dostarczyć do  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio , drogą mailową lub za pośrednictwem naszej Kancelarii.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze  na stronie  ZUS PUE  druku  do  wysyłania  wniosku   ze strony  ZUS PUE  bez osobistego  wypełniania i  wysyłki  lub zanoszenia wypełnionego  druku .

Jeżeli  będzie taka możliwość , będziemy  to  robić za Państwa po  uprzednim powiadomieniu  nas o  konieczności  złożenia  wniosku  .

Prosimy  o  powiadamianie nas  za pośrednictwem poczty   mailowej o  konieczności  złożenia  takiego wniosku .

Uważam że powinniśmy  składać te wnioski o  odroczenie  terminu  płatności.

W  przypadku  jego  złożenia i  otrzymania pozytywnej odpowiedzi  z ZUS   zawsze można dokonać wpłaty  w normalnym trybie i  terminie , a w przypadku  uchybienia  terminu  wpłaty  nie utracimy  ubezpieczenia  chorobowego / osoby  prowadzącej działalność gospodarczą /

W uzasadnieniu  wniosku  proponuje wpisać:

Epidemia koronowirusa powoduje utratę mojej płynności  finansowej polegającej na braku  wpływu  za uprzednio świadczone usługi , sprzedawane wyroby . Ponadto  na czas epidemii  muszę wstrzymać świadczenie  usług i wytwarzanie  wyrobów z powodu  przebywania  pracowników na zwolnieniach lekarskich i opiece nad dziećmi oraz braku  nowych zamówień