brp@biuro.stargard.pl

Oferujemy:

img

Aktualności

1/ Od 01 stycznia 2018 zmienia się sposób płacenai składek na Ubezpieczenia Społeczne , Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne .

Wszystkie wpłaty które dotycza zarówno bieżących wpłat jak tez wszystkie zaległe wpłaty należy wpłacać na jedno konto stanowiące nasz indywidualny rachunek w ZUS. Konto to zostało przesłane przez ZUS dla każdego płatnika składek w 2017 roku. Jeśli ktoś zgubił lub ni dostał tego numeru to można go uzyskać na dwa sposoby :

- udać się do najbliższego Inspektoratu ZUS z dowodem osobistym , swoim NR NIP
Lub
- samemu wygenerować sobie swój własny numer konta w ZUS poprzez wyszukiwarkę na stronie ZUS o nazwie e-składka .

Bardzo ważne jest opłacenie starych zaległości w pierwszej kolejności , gdyż nowe wpłaty będą przez ZUS z urzędu zaliczane w pierwszej kolejności na zaległości a dopiero potem na bieżące wpłaty . W przypadku nie uregulowanych zaległości tracimy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego .

2/ Na dzień 31 grudnia wykonujemy ciążące na nas obowiązki w zakresie dokonania spisów z natury , oraz na ich wycenie .

3/ Do 20 stycznia 2018 roku mamy czas na zmianę formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o opodatkowanie podatkiem dochodowym:
- przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatek wg skali podatkowej lub podatek liniowy wg jednolitej stawki 19 %
- przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych - ryczałt
- karta podatkowa
Zmiana formy opodatkowania odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Urzędu Skarbowego . Można to zrobić :
- poprzez ewidencje CEiDG w Urzędzie Miasta lub Gminy ,
- poprzez pisemne zawiadomienie Urzędu Skarbowego .


4/ Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy płaci kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze sporo, ale warto już dzisiaj pomyśleć, czy korzystnie będzie skorzystać z tej formy rozliczenia. Podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą, również ci rozliczający się według stawki liniowej, mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:

• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy,
• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa wyżej, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
• Termin na pisemne zawiadomienie Urzędu Skarbowego mija 20 lutego 2018 roku dla podatników dokonujących poraz pierwszy takiego wyboru

5/ Miesiąc styczeń 2018 roku jest pierwszym miesiącem dla czynnych podatników podatku od towarów i usług od którego wszyscy ci podatnicy będą przesyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów Jednolite Pliki Kontrolne zwane w skrócie JPK . Dlatego tez niezbędne jest przygotowanie własnych systemów informatycznych przy pomocy których generowane sa nasze dokumenty do możliwości ich wysyłania . Należy wiec dokonać aktualizacji programów informatycznych do obecnie wydanych aktualizacji .

Nasze atuty to:

  • Bogate doświadczenie;
  • Fachowość;
  • Rzetelność wykonywanej pracy;
  • Terminowość składanych deklaracji i dokonywanych rozliczeń;
  • Tajemnica dotycząca informacji o klientach Kancelarii;
  • Atrakcyjne ceny za świadczone usługi – w cenie zawarta jest wszelka pomoc z zakresu działalności Kancelarii;

mapa

ul. Letnia 26
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 88 68
fax. +48 91 834 94 27

   

Copyright 2017 Biuro Rachunkowe Stargard Janusz Stańko
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych, obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców